Compra, venda i lloguer d'inmobles
Calcula hipoteca

Càlcul aproximat de prèstecs bancàris

Aquesta utilitat, amb finalitat orientativa, calcula la mensualitat d'un prèstec a cuota fixa. En el càlcul no s'inclòuen comisions, taxes d'obertura o cancelació ni altres gastos afegits.

Import solicitat (p.e. 60.000 €):
Interès anual ( p.e. 4,5%): %
Periode d'amortització (p.e. 30 anys): Anys
 
MENSUALITAT RESULTANT: